Kolorowe kalosze
Małgorzata Kucharska 15 lutego 2011 PDF Drukuj Email

Scenariusz zajęć dla grupy 5-latków z obszarów: wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. – 27.10.2010

Temat zajęcia - „Kolorowe kalosze” – aktywność matematyczna; przeliczanie do 6, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 6 przy określaniu cech charakterystycznych określonych kaloszy, dopełnianie do 6, dobieranie w pary

Cel ogólny: 5-latki:

• Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 6

• Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi

• Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej

Cel operacyjny: 5-latki:

• dziecko potrafi liczyć w zakresie 6 – podejmuje samodzielne próby obliczeń poprzez dopełnianie

• dziecko potrafi posługiwać się liczebnikami porządkowymi w zakresie 6

• dziecko dostrzega podobieństwa i różnice, sprawnie dobiera pary tych samych elementów

Metody pracy z dziećmi: • rozmowa • tłumaczenie • instrukcja • naśladownictwo • aktywności ruchowej • aktywne słuchanie muzyki

Formy pracy:

• Praca indywidualna

• Praca w grupie

Pomoce dydaktyczne:

• Sylwety kaloszy do pary

• Sylwety 6 dużych kaloszy o różnych kolorach i wzorach

• Paski papieru z naklejonymi sylwetami kaloszy

• tamburyn

Przebieg zajęć:

1. Zabawa ruchowa „Wiatraczki” - aktywne słuchanie muzyczki wg Batii Strauss - dzieci naśladują ruchy nauczycielki do utworu „Wiatraczki”

2. Zabawa „Szukamy pary” - nauczycielka układa przed dziećmi pomieszane sylwety kolorowych kaloszy w różne wzory - zadaniem dzieci jest dobrać je w pary i uzasadnić swój wybór

3. Zabawa „O którym kaloszu myślę” - nauczycielka przypina na tablicy 6 sylwet kaloszy - dzieci liczą kalosze a następnie umieszczają pod nimi kartoniki z odpowiednią liczbą kropek zgodnie z miejscem kalosza w szeregu – pod pierwszym kaloszem z jedną kropką, pod drugimi z dwiema itp., - dzieci opisują wygląd poszczególnych kaloszy - następnie nauczycielka opisuje wygląd poszczególnego kalosza - zadaniem dzieci jest wskazanie, o którym kaloszy myśli nauczycielka stosując liczebniki porządkowe: pierwszy, drugi, trzeci …

4. Zabawa orientacyjno – porządkowa „Pada deszcz” - dzieci poruszają się po Sali w rytmie wystukiwanym na tamburynie - podczas przerwy w grze przykucają, stukają palcami o podłogę, naśladując padający deszcz i rytmicznie wypowiadają słowa „ Kiedy deszczyk pada, kalosze zakładam”

5. „Który to kalosz” - nauczycielka przypina w różnych częściach Sali obrazki kaloszy oznaczone kropkami od 1 do 6 - dzieci poruszają się po Sali w rytm tamburynu - podczas przerwy w grze dzieci słuchają, ile razy nauczycielka uderza w bębenek - dzieci odszukują obrazek z taką samą liczbą kropek jak liczba usłyszanych uderzeń i siadają pod nim

6. Dopełniamy do 6 - dzieci otrzymują paski papieru z różną liczbą naklejonych kaloszy (wyciętych przez nauczycielkę z kolorowego papieru) - zadaniem dzieci jest dokleić tyle kaloszy, aby wszystkich było 6

7. Zakończenie - podziękowanie za wspólna zabawę - śpiewanie piosenki „Deszczyk”

Opracowała: Małgorzata Kucharska