Bal karnawałowy
Dorota Sękowska 13 lutego 2011 PDF Drukuj Email

Konspekt zajęcia z glottodydaktyki "Bal karnawałowy" Konspekt zajęcia przeprowadzonego dla studentów glottodydaktyki w dniu 24.01. 1996.
Prowadząca: Dorota Sękowska
Grupa dzieci sześcioletnich.
TEMAT: BAL KARNAWAŁOWY.

CELE:

-doskonalenie syntezy i analizy głoskowej wyrazów

-doskonalenie umiejętności szybkiego rozpoznawania liter

-kształcenie umiejętności prawidłowego wybrzmiewania głosek i ślizgania się z głoski na głoskę

POMOCE DYDAKTYCZNE: karnety na bal, maski: misia, morsa, sarny i syreny, opaski z literami: s, y, r, e, n, a, wycięte baloniki z literami, klocki LOGO, rysunki balonów do rysowania jednym ruchem ręki z podpisem balony.

ORGANIZACJA: dzieci podzielone na zespoły siedzą w półkolu na dywanie.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. Zagadka - Drewna kawał lub zabawa .

- rozdanie dzieciom karnetów na bal z napisem BAL na pierwszej stronie i obrazkami oraz napisami BALON, KORONA, MASKA (III, II, I p.) wewnątrz.

-rozmowa na temat balu karnawałowego.

2.Synteza fonemowa wyrazów: balon, korona, maska (z utrudnieniami)

-układanie wyrazów z klocków LOGO

-analiza fonemowa dokonywana przez dzieci (dla I i II p. z utrudnieniami)

3. Dmuchanie balonów na bal - ćwiczenie oddechowe.

4. Zabawa „Przebieramy się na bal”. Wybrana czwórka dzieci zakłada maski i bierze rekwizyty (miś, mors, sarna, syrena).

5. „Żywe podpisy” - wspólne układanie i wybrzmiewanie wyrazu syrena (dzieci „literki” ustawiają się w kolejności podanej przez nauczycielkę)

-wspólne wybrzmiewanie (przedłużanie) wskazanych liter (ślizganie się z głoski na głoskę)

-zabawa „Znajdź swój balon” przy piosence „Bal baloników”.

III poziom-szuka zielonych baloników z literami: m, i, ś

II poziom-żółtych z literami: m, o, r, s

I poziom-czerwonych z literami: s, a, r, n, a

-dzieci ustawiają kolejno „żywe podpisy”, ślizgają się z głoski na głoskę.

6. Pokaz rysunku balona do kreślenia jednym ruchem ręki.

-kreślenie po śladzie.