Zabawy miarą
Małgorzata Kucharska 19 lutego 2011 PDF Drukuj Email

Scenariusz zajęć dla grupy 5-latków z obszarów: wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

 

Temat zajęcia - „Zabawy miarą– aktywność matematyczna; poznawanie przyborów służących do mierzenia i różnych sposobów ich mierzenia, określanie wysokości, dokonywanie pomiaru wspólną miarą

 

Cel ogólny:

 

5-latki:

 

 • Poznawanie przyborów służących do mierzenia i różnych sposobów ich mierzenia
 • Określanie wysokości bez przyborów pomiarowych (niższy, wyższy, najniższy, najwyższy)
 • Poznawanie cech ludzkich różniących od innych – wzrost
 • Dokonywanie pomiaru wspólną miarą
 • Nauka wyciągania wniosków

 

Cel operacyjny:

 

5-latki:

 

 • dziecko potrafi nazwać przedmioty służące do mierzenia, potrafi się nimi posługiwać
 • dziecko potrafi określić wielkość przedmiotów przy użyciu zwrotów: niższy, wyższy, najniższy, najwyższy
 • dziecko potrafi samodzielnie dokonać pomiaru wspólną miarą

 

Metody pracy z dziećmi:

 

 • rozmowa
 • tłumaczenie
 • instrukcja
 • pokaz
 • aktywności ruchowej

 

Formy pracy:

 

 • Praca indywidualna
 • Praca w grupie

 

 

Pomoce dydaktyczne:

 

 • 2 sylwety postaci różnego wzrostu
 • Miarka papierowa (pasek papieru)
 • Centymetr krawiecki
 • Miarka metrowa
 • Miarka naścienna
 • Arkusz papieru
 • Kolorowe flamastry
 • Dla każdego dziecka 3 papierowe postacie (lalka, miś, pajacyk), papierowy pasek bądź sznurek, nożyczki

 

Przebieg zajęć:

 

 1. Zabawa ruchowa „Wysoki – niski”

- dzieci swobodnie biegają po Sali

- na hasło wysoko – dzieci we wspięciu na palcach chodzą po Sali w rytm tamburynu

- na hasło nisko – dzieci w przygarbieniu chodzą ociężale po Sali w rytm tamburynu

 

 1. Powitanie

 

- dzieci siedzą w półkolu przed tablicą

- nauczycielka śpiewa piosenkę na melodię Wlazł kotek na płotek:

 

Dzień dobry, dzień dobry, witam Was!

Dzień dobry, dzień dobry, witam Was!

 

- nauczycielka gestem wskazuje wszystkie dzieci

 

 1. „Kto jest wyższy”

 

- nauczycielka prosi, żeby określiły, która z postaci dzieci umieszczonych na tablicy jest wyższa

- sprawdza, czy dzieci miały rację – na pasku papieru zaznacza kolorowymi flamastrami wysokość postaci

 

 1. Zapoznanie z przyborami mierzącymi

- nauczycielka pokazuje dzieciom przedmioty: centymetr krawiecki, miarkę metrową (metrówkę), miarkę naścienną

- dzieci opowiadają, co za przedmioty, do czego służą i kto z nich korzysta

- nauczycielka porządkuje i weryfikuje wypowiedzi

 

 1. „Jesteśmy różni”

 

- nauczycielka zaprasza na środek dwoje dzieci

- pozostałe dzieci wskazują, kto jest wyższy, a kto niższy

- następnie wybiera kolejno dwoje dzieci, które dołączają do stojących

- reszta grupy porównuje wzrost czworga kolegów

- nauczycielka ustawia je od najwyższego do najniższego zgodnie z sugestiami grupy

- dzieci kolejno podchodzą do tablicy, na której rozwieszony jest arkusz papieru
i odwracają się do niej plecami

- nauczycielka zaznacza kolorowym flamastrem wzrost każdego dziecka

- grupa przekonuje się, czy poprawnie określili wzrost kolegów

 

 

 

 1. Zabawa ruchowa „Zmierz się ze mną”

 

- dzieci biegają po Sali

- na sygnał zatrzymują się i ustawiają plecami do osoby stojącej najbliżej

- ręką sprawdzają, kto jest wyższy, a kto niższy

- wyższe dziecko kuca, a niższe staje wysoko na palcach

- zabawę powtarzamy 3 razy

 

 1. „Mierzenie”

 

- dzieci siadają do stolików

- nauczycielka rozdaje każdemu dziecku: 3 różne postacie tej samej wielkości (lalka, miś, pajacyk), papierowy pasek, nożyczki

- zadaniem dzieci jest zmierzenie sznurkiem papierowej postaci, porównanie i określenie ich wysokości

- dzieci wyciągają wniosek, że wszystkie postacie są tej samej wielkości

 

 1. Zakończenie

 

- wykonanie zadania z kart pracy s. 3