Exploseum w Bydgoszczy

Wśród wielu pięknych polskich miast, miastem, którego urok jest jeszcze nie w pełni doceniony, zarówno przez mieszkańców, jak i turystów, jest Bydgoszcz. To miasto położone w województwie kujawsko-pomorskim, posiada piękną, zabytkową architekturę, liczne, bardzo ciekawe muzea, urzekającą przyrodę oraz bogate zaplecze kulturalne. Na wyjazd i pobyt w Bydgoszczy warto wybrać jeśli pragniemy poznać to ciekawe miasto, a podczas wypoczynku chcemy mieć możliwość korzystania z różnorodnych atrakcji.

Miejscem, które bez wątpienia warto odwiedzić podczas pobytu w Bydgoszczy jest Exploseum, czyli placówka muzealna podlegająca Muzeum Okręgowemu im. Leona Wyczółkowskiego. Muzeum zlokalizowane jest na terenie dawnej DAG Fabrik Bromberg i można tu zapoznać się architekturą przemysłową III Rzeszy. Założycielem koncernu DAG był Alfred Nobel. Po rozpoczęciu II wojny światowej fabryka została zajęta na cele wojskowe, wybudowano tu ponad 1000 budynków, rozbudowano sieć dróg i linii kolejowych, a nawet stworzono system podziemnych korytarzy łączący poszczególne budynki. W fabryce przy produkcji materiałów wybuchowych pracowało ok. 30-40 tysięcy robotników przymusowych. Po zajęciu fabryki przez Armię Czerwoną wszystkie urządzenia techniczne zostały wywiezione do ZSRR, natomiast puste budynki przekazano polskim władzom. Cześć terenu byłej fabryki DAG została przejęta przez zakłady chemiczne Zachem i Nitrochem, w 2004 w południowej części fabryki rozpoczęto budowę Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, pozostały teren był natomiast zaniedbany i bardzo chętnie odwiedzany (potajemnie) przez miłośników historii. Dzięki obserwowanemu od kilku lat wzmożonemu zainteresowaniu obiektami związanymi z II wojną światową, władze miasta postanowiły przekazać pod zarząd Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy część terenu fabryki – tzw. NGL-Betrieb – czyli strefę produkcji nitrogliceryny, aby ten utworzył tam skansen architektury przemysłowej oraz podziemną trasę turystyczną. Muzeum dla zwiedzających zostało otworzone w roku 2011, na jego terenie można zwiedzić wystawę poświęconą Alfredowi Noblowi, ekspozycję (interaktywną) obrazującą produkcję nitrogliceryny, wystawę militariów, wystawę poświęconą historii DAG oraz wystawę obrazującą konspiracyjno-sabotażową działalność polskich robotników przymusowych.